โหลดรูปภาพ


แจกภาพกราฟฟิกสวยๆ Art มาก มีทั้งหมด 15 ชุด 100 กว่าภาพ (การันตรีความสวยงาม)
แยกโหลดได้ครับ เพราะไฟล์คนละไฟล์กัน


ตัวอย่างภาพ
 


ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/9742530/FractalDigitalArt1.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/9742527/FractalDigitalArt2.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 3
http://www.ziddu.com/download/9742532/FractalDigitalArt3.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 4
http://www.ziddu.com/download/9742529/FractalDigitalArt4.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 5
http://www.ziddu.com/download/9742535/FractalDigitalArt5.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 6
http://www.ziddu.com/download/9742528/FractalDigitalArt6.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 7
http://www.ziddu.com/download/9742531/FractalDigitalArt7.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 8
http://www.ziddu.com/download/9742533/FractalDigitalArt8.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 9
http://www.ziddu.com/download/9742536/FractalDigitalArt9.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 10
http://www.ziddu.com/download/9742534/FractalDigitalArt10.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 11
http://www.ziddu.com/download/9742646/FractalDigitalArt11.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 12
http://www.ziddu.com/download/9742644/FractalDigitalArt12.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 13
http://www.ziddu.com/download/9742643/FractalDigitalArt13.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 14
http://www.ziddu.com/download/9742645/FractalDigitalArt14.rar.html

ภาพกราฟฟิกอาร์ต ชุดที่ 15
http://www.ziddu.com/download/9742647/FractalDigitalArt15.rar.html

ส่วนไฟล์นี้ผมได้แยกให้เป็น 15 ไฟล์ เพื่อการโหลดที่รวดเร็วครับ
โหลดไปแล้วแตกไฟล์ได้เลย เพราะผมแยกแล้วไม่ได้ต่อกันครับ


ภาพตัวอย่าง

ลายเส้น ชุดที่ 1


ลายเส้น ชุดที่ 2
ลายเส้น ชุดที่ 3
ลายเส้น ชุดที่ 4
ลายเส้น ชุดที่ 5
ลายเส้น ชุดที่ 6
ลายเส้น ชุดที่ 7
ลายเส้น ชุดที่ 8
ลายเส้น ชุดที่ 9
ลายเส้น ชุดที่ 10
ลายเส้น ชุดที่ 11
ลายเส้น ชุดที่ 12
ลายเส้น ชุดที่ 13
ลายเส้น ชุดที่ 14
ลายเส้น ชุดที่ 15